Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5phk26blpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Dalat Hasfarm Agrivina Ltd.

Dalat Hasfarm® được thành lập năm 1994,
chúng tôi liên tục mở rộng diện tích sản xuất. Hiện tại tổng diện tích nhà kính 
được trang bị những thiết bị hiện đại đã lên đến 70 héc ta

  • hZWZl5phk26blpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVubpZwsbA.

Company Menu

Review

Dalat Hasfarm Agrivina Ltd. Reviews

0.0
0 Reviews
0% recommend to friends

Used to work at Dalat Hasfarm Agrivina Ltd.?

Add Review
hZWZl5phk26blpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...